Studiedagen

Algemeen

Studiedagen

 

 

 

'Beoordelen toepasselijke wetgeving bij grensoverschrijdend werken'

Deze studiedag is een vervolg op de studiedag eerder dit jaar over de gevolgen en aanpak WNRA bij grensoverschrijdend werken. We bieden deze sessie dit najaar 3 keer aan, verspreid over het land, om een brede deelname vanuit alle instellingen mogelijk te maken. De studiedag is bedoeld voor iedereen die binnen de instelling te maken krijgt met grenswerkcasussen, maar richt zich in de eerste plaats op diegene die betrokken is bij het beoordelen van toepasselijke wetgeving bij grensoverschrijdende arbeissituaties. Je kunt je maximaal inschrijven voor 1 van de 3 studiedagen. Tijdens deze studiedag wordt kort ingegaan op de verschillende aanwijsregels op het gebied van sociale zekerheid, belastingen en andere dwingendrechtelijke bepalingen, waarna we dieper in zullen gaan op casuïstiek en vragen die door de deelnemers worden aangedragen. De studiedag is zeker ook bedoeld voor deelnemers van bijzondere universiteiten. Ook daar zal periodiek, of op basis van mutaties, beoordeeld moeten worden welke wetgeving van toepassing is.

 

'De internationale payroll'

Deze studiedag is specifiek bedoeld voor payroll medewerkers en specialisten die betrokken zijn bij de uitvoering van grensarbeidaspecten in de payroll administratie. Denk daarbij aan het opzetten van een schaduw- of echte payroll in het buitenland, het doen van betalingen aan buitenlandse instanties, het leggen van contacten met partijen in het buitenland en het toepassen van herleidingsregels. Tijdens deze studiedag zullen we ingaan op de internationale payroll in z'n algemeenheid en op specifieke landen. Verder gaan we in op de wijze waarop SOFIE kan ondersteunen bij de opzet van een payroll in een specifiek land en met een bijdrage in de kosten. En heel belangrijk: hoe zorgen we voor efficiënte informatie-uitwisseling tussen de verschillende payrollspecialisten van de deelnemende instellingen.

 

'Ziekte en arbeidsongeschiktheid bij grensoverschrijdend werken'

Regelmatig krijgen wij vragen over wet- en regelgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid bij het wonen en/of werken over de grens. Vanwege de toenemende grensmobiliteit, ‘het nieuwe werken’ en de veranderingen in de rechtspositie van ambtenaren zullen deze vragen alleen maar toe gaan nemen. Om deze reden organiseert SOFIE op 15 oktober 2019 een studiedag rondom dit thema. Deze studiedag is met name interessant voor HR-adviseurs en arbeidsjuristen en zal antwoord gaan geven op vragen zoals: mag ik een medewerker in het buitenland oproepen voor een bezoek aan de bedrijfsarts? Geldt de Wet poortwachter wel voor inwoners van andere landen? Moeten we het volledige loon doorbetalen voor de zieke grenswerkers?

  

DatumOnderwerpLocatie 
1, 8, 17 oktober 2019            Beoordelen toepasselijke wetgeving bij grensoverschrijdend werken           Zwolle, Den Bosch, Den Haag
10 oktober 2019De internationale payrollUtrecht
15 oktober 2019Ziekte en arbeidsongeschiktheid bij grensoverschrijdend werkenDen Bosch