Studiedag 'Ziekte en arbeidsongeschiktheid bij grensoverschrijdend werken

Ziekte  en Arbeidsongeschiktheid

 

bij

 

grensoverschrijdend werken

 

Den Bosch: 15 oktober 2019

 

 

Onderwerpen:

 

  • * Mag ik een medewerker in het buitenland oproepen voor een bezoek aan de bedrijfsarts?
  • * Geldt de Wet poortwachter wel voor inwoners van andere landen?
  • * Moeten we het volledige loon doorbetalen voor de zieke grenswerkers?
  • * Wat doet het UWV?

 

 

Regelmatig krijgen wij vragen over wet- en regelgeving bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en wonen en/of  werken over de grens. Vanwege de toenemende grensmobiliteit, ‘het nieuwe werken’ en de veranderingen in de rechtspositie van ambtenaren zullen deze vragen alleen maar toenemen. Om die reden organiseert SOFIE op 15 oktober 2019 een studiedag rondom dit thema.

 

Spreker:

mr.dr. Saskia Montebovi, Universitair Docent Tilburg Law School en Maastricht University

“Mijn onderzoek en onderwijs spitst zich toe op de socialezekerheidsbescherming van werkenden in Nederland en in grensoverschrijdende situaties (dus de studie en toepassing van de Nederlandse socialezekerheidswetgeving en de Europese coördinatieverordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009). Hierbij is inbegrepen: de socialezekerheidsbescherming - of beter het gebrek aan die bescherming - van de flexwerkers, de zzp'ers, de platformwerkers etc.”

 

Doelgroep:

  • * HR adviseurs
  • * (Arbeids)juristen
  • * Iedereen die in zijn werk te maken heeft met re-integratie, begeleiding van zieke en arbeidsongeschikte grensoverschrijdende medewerkers

 

Inschrijven:

Via dit formulier kun je je inschrijven tot 1 oktober 2019.

De studiedag vindt plaats bij Seats2Meet Den Bosch Centraal Station

Het programma start om 11.00 uur en eindigt om 15.00 uur.

 

Hartelijke groet,

Team SOFIE

Datum laatste wijziging: 09/10/2019