Studiedag 'de internationale payroll'

Studiedag:

 

'De Internationale Payroll'

 

Utrecht: 10 oktober 2019

 

 

Programma:

Wanneer moet je sociale premies afdragen in een ander land, hoe zit dat met de loonbelasting, wat is een salary split, welke herleidingsregels gebruik je? En nog veel belangrijker: hoe pas je dit allemaal correct toe?

 

Interfisc BV zal deze dag uitleg geven over hun concept waarbij men zorg draagt voor de communicatie met officiële instanties, de vertaalslag naar de werknemer en werkgever, het doen van afdrachten en de betaling van het nettoloon aan de werknemer.

 

Daarnaast gaan we in op de situatie waarbij er in het buitenland een 'schaduwpayroll' plaatsvindt en de werkgever de betaling doet aan de buitenlandse instanties en het (netto)loon aan de werknemer. We zullen deze dag van 3 verschillende landen voorbeelden bespreken.

 

Tot slot willen we deze studiedag gebruiken om met elkaar afspraken te maken over hoe we informatie en ervaringen over specifieke landen en dienstverleners met elkaar kunnen delen. Doel is dat straks iedere deelnemer toegang krijgt tot deze informatie, dat daar waar mogelijk collectief voordeel gerealiseerd kan worden, en dat we van elkaar op de hoogte blijven over welke landen in ontwikkeling zijn. Daarnaast willen we een voorstel doen over de bijdrage die SOFIE kan leveren: inhoudelijk, als platform en financieel.

 

Doelgroep:

Deze studiedag is bedoeld voor payroll medewerkers en specialisten die betrokken zijn bij de beoordeling en/of de uitvoering van toepasselijke buitenlandse wetgeving (sociale zekerheid en belastingen) in hun administratie.

 

Inschrijven:

Inschrijven kan tot 1 oktober 2019.

Locatie: WTC Utrecht Stadsplateau 7

Het programma start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 

Hartelijke groet,

Team SOFIE

Datum laatste wijziging: 08/10/2019