Copyright en Disclaimer

 

De eigendomsrechten van de inhoud op deze website en de nieuwsbrieven berusten bij het Expertisecentrum SOFIE.

 

De inhoud van deze website en de nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De deelnemers aan SOFIE mogen de inhoud gebruiken, bewerken en verwerken in eigen documenten voor eigen gebruik onder bronvermelding. 

 

De opstellers aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of gevolgschade door eventuele fouten in de inhoud van de website, nieuwsbrief en de dienstverlening van SOFIE.

 

Aan de inhoud van deze website, de nieuwsbrief en andere uitingen van het Expertisecentrum SOFIE kunnen geen rechten worden ontleend.