Privacy

 

When carrying out its services, SOFIE complies with the applicable laws and regulations in the field of the protection of personal data, as laid down in the General Data Protection Regulation and the ensuing regulations. This means, among other things, that SOFIE treats your personal data and your employees’ personal data confidentially, and that SOFIE takes measures to protect personal data. In this Privacy Statement, we tell you as clearly as possible how SOFIE handles your personal data and that of your employees.

 

Click here for our Privacy Statement

 

SOFIE houdt zich in de uitvoering van haar diensten aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit betekent onder andere dat SOFIE de persoonsgegevens van u en uw medewerkers vertrouwelijk behandelt en SOFIE maatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen. In ons Privacy Statement vertellen we u zo duidelijk mogelijk hoe SOFIE met uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw medewerkers omgaat.

 

Klik hier voor ons Privacy Statement