Vorming landelijke werkgroep implementatie Posted Workers Directive en WagwEU instellings-HR-beleid

 

 

In vervolg op van het Webinar Posted Workers Directive / WagwEU van 11 mei en het universiteitenoverleg van 18 mei is afgesproken om een werkgroep te vormen met vertegenwoordigers van alle SOFIE deelnemende instellingen. Doel van deze werkgroep is samen te kijken op welke wijze we de Posted Workers Directive en de WagwEU kunnen implementeren in ons instellingsbeleid.

 

Denk daarbij aan oplossingen en antwoorden op vragen zoals:

 

 • Hoe signaleer ik een inkomende gast uit het buitenland die gemeld moet worden bij SZW?
 • Hoe signaleer ik uitgaande mobiliteit die gemeld moet worden bij de buitenlandse autoriteit van het (tijdelijke) werkland?
 • Wie treedt er binnen de instelling op als contactpersoon richting het meldloket van SZW?
 • Waar bewaren we de documenten die nodig zijn voor de gedetacheerde werknemer om te voldoen aan de administratieve verplichtingen?
 • Hoe informeren we (buitenlandse) werkgevers die werknemers tewerkgesteld hebben op terreinen van onze instellingen?

 

De volgende instellingen zijn al vertegenwoordigd in deze werkgroep:

RUG, NUFFIC, TUD, TUe, RU, KNAW, LU, EUR en WUR.

 

Graag verwelkomen we ook deelnemers vanuit:

 

 • TiU
 • UM
 • UVA
 • VU
 • UU
 • UT
 • NWOi

 

Aanmelden voor deze werkgroep kan nog via info@vraagsofie.nl. Eén vertegenwoordiger per instelling volstaat. De eerstvolgende bijeenkomst met deze groep vindt plaats op 5 juni.

 

Datum laatste wijziging: 19/05/2020