Verslag Webinar WagwEU Posted Workers Directive

De studiedag over de WagwEU detacheringsrichtlijn & handhavingsrichtlijn (Posted Workers Directive) is vanwege de coronamaatregelen in aangepaste vorm aangeboden via een Zoom Webinar.

 

Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden die gelden als een werknemer gedetacheerd is naar een ander land. Die afspraken zijn vastgelegd in de Detacheringsrichtlijn en de Handhavingsrichtlijn.

 

Hieruit volgt dat voor de werknemer die in dienst is bij een organisatie uit lidstaat A (het thuisland) en gedetacheerd wordt naar lidstaat B (het gastland), tijdelijk het recht van lidstaat A blijft gelden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een harde kern van arbeidsvoorwaarden die de wetgeving van het gastland voorschrijft. Om handhaving beter mogelijk te maken hebben de lidstaten ook met elkaar afgesproken dat werkgevers detacheringen binnen Europa moeten melden bij de nationale autoriteiten. Deze meldingsplicht is op 1 maart 2020 ingegaan.

 

Het Webinar is bedoeld om antwoord te bieden op vragen als:

 

  • Hoe, waar en wanneer moeten we meldingen doen?
  • Wanneer is sprake van een detachering/uitzending?
  • Waar vind ik informatie over de minimale arbeidvoorwaarden in andere landen?
  • Welke verplichtingen gelden voor ons als ontvangende instelling?

 

De powerpoint slides van de presentatie zijn hier te raadplegen: Powerpointpresentatie Webinar Posted Workers / WagwEU

 

Datum laatste wijziging: 19/05/2020