Uitzondering inreisverbod onderzoekers kort verblijf

Met ingang van 16 oktober 2020 worden ook onderzoekers die voor kort verblijf (minder dan 90 dagen) naar Nederland willen komen uitgezonderd van het inreisverbod.

Deze uitzondering op het inreisverbod gold al voor wetenschappers in het bezit van een verblijfsvergunning, een machtiging tot voorlopig verblijf of kennisgeving van de IND dat een verblijfsvergunning als kennismigrant wordt afgegeven. 

Onderzoekers kort verblijf krijgen nu onder voorwaarden eveneens de mogelijkheid om ondanks inreisverbod naar Nederland te reizen.

 

Zie voor voorwaarden en procedure

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/buitenlandse-toeristen-naar-nederland/uitzondering-inreisverbod-professionele-culturele-en-creatieve-activiteiten-onderzoek-en-journalistiek

Datum laatste wijziging: 06/11/2020