Uitbreiding Tozo grensoverschrijdende zelfstandigen

 

De Tozo

Deze regeling is gebaseerd op de Participatiewet en biedt, onder voorwaarden, aan zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, de volgende twee vormen van noodhulp:

 

1)     Een inkomensondersteuning tot het sociaal minimum.

2)     Bijstand in de vorm van een bedrijfskrediet.

 

De Tozo betreft een tijdelijke regeling voor drie maanden die met terugwerkende kracht is ingegaan per 1 maart 2020. Een aanvraag om bijstand moet in alle gevallen voor 1 juni 2020 zijn ingediend.

 

Eén van de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op de Tozo is dat de zelfstandige voldoet aan het urencriterium. Dit betekent dat de zelfstandige tenminste 1225 uur per jaar (dat is gemiddeld 23,5 uur per week) als zelfstandige werkzaam moet zijn geweest.

 

 

Uitbreiding Tozo


Op 1 mei is de Tozo door een Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebreid voor grensoverschrijdende zelfstandigen.

 

Wonen in Nederland en ondernemen in een ander EU-land:

Op grond van deze uitbreiding komen zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land, als ze aan alle voorwaarden van de Tozo voldoen, in aanmerking voor de inkomensondersteuning op grond van de Tozo. De aanvraag doen ze in hun woongemeente. Deze zelfstandigen komen niet in aanmerking voor een bedrijfskrediet op grond van de Tozo.

 

Wonen in een ander EU-land en ondernemen in Nederland:

Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en waarvan het bedrijf in Nederland is gevestigd kunnen door de uitbreiding van de Tozo in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet, maar niet voor de inkomensondersteuning. Zij moeten een beroep op sociale bijstand in hun woonland doen. Als voorwaarde geldt dat deze zelfstandige premieplichtig is voor de Nederlandse volksverzekeringen. De betreffende zelfstandigen kunnen de aanvraag voor een bedrijfskrediet op grond van de Tozo indienen bij de gemeente Maastricht.

Datum laatste wijziging: 08/05/2020