TOZO ook voor buitenlandse zzp’ers

 

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer op 17 april geïnformeerd over het feit dat ook buitenlandse zzp’ers een beroep kunnen doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) zonder dat dit gevolgen heeft voor hun verblijfsrecht.

 

Lees hier de kamerbrief (zie blz.34): https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/17/tk-schriftelijk-overleg-uitwerking-van-de-maatregelen-in-de-asielketen-met-betrekking-tot-het-coronavirus

Datum laatste wijziging: 28/04/2020