Tijdelijke maatregelen SVB in verband met coronamaatregelen blijven van kracht tot 1 september 2020

 

 

De SVB heeft ons bevestigd dat de tijdelijke maatregelen voor medewerkers die noodgedwongen vanwege coronamaatregelen in hun woonland werken tot 1 september 2020 van kracht blijven. Dit ondanks het feit dat de meeste lidstaten hun grenzen geopend hebben. Deze beslissing is ingegeven door het feit dat het kabinet aangegeven heeft dat thuiswerken tot 1 september 2020 de norm blijft.

 

De tijdelijke maatregelen betreffen:

a. geen sociale zekerheidsswitch in geval van thuiswerken in andere lidstaat EU/EER/Zwitserland vanwege coronamaatregelen en

b. het toekennen van verzekeringsrecht aan nieuwe medewerkers uit andere lidstaat EU/EER of Zwitserland die nog niet naar NL kunnen komen.

Datum laatste wijziging: 17/06/2020