Tijdelijke maatregelen SVB in verband met coronamaatregelen blijven tot nadere orde van kracht

 

 

De SVB heeft ons bevestigd dat de tijdelijke maatregelen voor medewerkers die noodgedwongen vanwege coronamaatregelen in hun woonland werken tot nadere orde van kracht blijven. Lees hier verder.

 

De tijdelijke maatregelen betreffen:

a. geen sociale zekerheidsswitch in geval van thuiswerken in andere lidstaat EU/EER/Zwitserland vanwege coronamaatregelen en

b. het toekennen van verzekeringsrecht aan nieuwe medewerkers uit andere lidstaat EU/EER of Zwitserland die nog niet naar NL kunnen komen.

Datum laatste wijziging: 17/09/2020