Oplossing niet verzekerd zijn vanwege starten met werken buiten de EU

 

We krijgen veel vragen over de ziektekostenverzekering van de buitenlandse werknemers die niet naar Nederland kunnen komen vanwege de coronamaatregelen en starten met de tewerkstelling vanuit het buitenland.

 

Vorige week hebben we jullie bericht over het besluit van de SVB om Nederlands verzekeringsrecht toe te wijzen aan nieuwe werknemers uit de EU, EER of Zwitserland die vanwege de maatregelen niet naar Nederland kunnen komen. Deze maatregel geldt echter niet voor werknemers die momenteel wonen en werken vanuit een land buiten de EU, EER of Zwitserland.

 

Normaal gesproken zou je voor deze mensen een buitenlandse payroll en afdracht moeten opzetten wat administratief erg lastig, duur en vooral tijdrovend is. Wanneer je dit niet doet loop je het risico dat deze werknemers niet verzekerd zijn. In deze onzekere en risicovolle tijd is dat natuurlijk onverantwoord.

 

Vandaag hebben we gesproken met AON over een speciaal verzekeringspakket voor deze doelgroep. Normaal gesproken vallen deze lokaal aangeworven en tewerkgestelden niet onder de acceptatievoorwaarden, immers deze werknemers zouden lokaal verzekerd moeten worden. Echter vanwege de coronacrisis kunnen deze werknemers toch geaccepteerd worden voor een periode van (voorlopig maximaal) 30 dagen.

 

Overige informatie:

  • De dekking komt overeen met de medische dekking zoals deze geldt middels de complete dekking. 
  • De maximale periode van 30 dagen is een voorlopige afspraak. Hierover wordt tussen verzekeraars en tussenpersonen onderhandeld. E.e.a. hangt ook af van de duur van de coronamaatregelen in de verschillende landen.
  • Het is bekend dat het medewerkers betreft en geen studenten.
  • Er zal enkel thuislanddekking van kracht zijn dus alleen noodzakelijke medische kosten zijn gedekt.
  • Er zal maximaal 2x het gangbare Nederlandse tarief in geval van schade worden uitbetaald.
  • Premie op basis van researcher tarief á €1,99 p/p/p/d.

 

 

Meer informatie over deze verzekering vind je in deze brochure.

 

Datum laatste wijziging: 17/04/2020