Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding: fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis

Zoals we in een eerder nieuwsbericht al lieten weten is op 16 april 2020 het definitieve Besluit gepubliceerd met daarin fiscale tegemoetkomingen als noodmaatregelen in het kader van de cornacrisis.

 

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. Door de coronamaatregelen is het reispatroon (en daarmee de kosten van vervoer) voor veel werknemers gewijzigd.

 

Het gevolg van deze tijdelijke verandering in het reispatroon kan zijn dat de werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. In de huidige bijzondere tijd is dit een niet gewenst gevolg.

 

Goedkeuring:

Een werkgever hoeft tijdelijk (zolang het Besluit geldt!) voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

 

 

Let op: we willen jullie er op wijzen dat het in deze tijd van belang is goed in de gaten te houden dat tijdelijke maatregelen zoals opgenomen in dit Besluit of goedkeuringen van de SVB op het gebied van de sociale verzekeringen allemaal standpunten vanuit de Nederlandse overheid zijn. Juist nu is het belangrijk ook de verplichtingen als werkgever in het buitenland in de gaten te houden. Het tijdig inschakelen van een adviseur met kennis van de maatregelen en wetgeving in het betreffende land zal daarbij vaak onvermijdelijk zijn.

 

Lees ook de Kamerbrief bij dit besluit.

Datum laatste wijziging: 17/04/2020