Looptijd afspraken over gevolgen thuiswerken met Duitsland en België

 

In eerdere nieuwsberichten op onze website staat informatie over de afspraken die Nederland met Duitsland en met België heeft gemaakt inzake de gevolgen van thuiswerken vanwege de coronamaatregelen.

 

Uit de beantwoording van Kamervragen (d.d. 15 juni 2020) volgt nogmaals de bevestiging dat in de afspraken met België en Duitsland mechanismen zijn opgenomen om deze afspraken (ongewijzigd) te verlengen.

 

De overeenkomst met Duitsland wordt na 30 april steeds automatisch met een maand verlengd, totdat Nederland of Duitsland de overeenkomst opzegt. Voor de afspraken met België geldt dat deze in eerste instantie tot 31 mei gelden en daarna maandelijks kunnen worden verlengd als Nederland en België dit overeenkomen.

 

Inmiddels zijn zowel de afspraken met België als met Duitsland verlengd tot eind juni. Als één van beide landen de overeenkomst tijdig opzegt (overeenkomst met Duitsland) of niet verder wenst te verlengen (overeenkomst met België), dan vervalt de (bilaterale) overeenkomst.

 

In de overeenkomsten met België en Duitsland is ook een onderdeel opgenomen dat ziet op de gevolgen van thuisblijven zonder te werken met behoud van salaris en in de overeenkomst met België een onderdeel dat ziet op Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Deze gevolgen blijven na opzegging van de tijdelijke afspraken hetzelfde omdat ze rechtstreeks uit de belastingverdragen voortvloeien en dus geen tijdelijke maatregelen zijn, maar uitleg van de belastingverdragen betreft.

 

Uit het antwoord op de Kamervragen blijkt ook dat de Nederlandse overheid op dit moment niet in overleg is met andere landen om tot vergelijkbare tijdelijke afspraken over de gevolgen van thuiswerken te komen omdat er geen signalen zijn ontvangen dat deze problematiek zich ook ten aanzien van andere landen vaak voordoet.

Datum laatste wijziging: 17/06/2020