Kans op naheffing bij tijdelijke SVB maatregel?

Eerder hebben we jullie bericht over het feit dat de SVB bij het, vanwege de coronamaatregelen of extra risico's, starten van de tewerkstelling vanuit een ander EER-land of Zwitserland het advies volgt van de Europese en er toch een verzekeringsrecht ontstaat in Nederland. Voorwaarde is wel dat uit de arbeidsovereenkomst blijkt Nederland de standplaats wordt wanneer de coronarisico’s er niet meer zijn.

 

Onlangs werd aan ons de vraag gesteld of er kans op naheffing bestaat als de andere lidstaat hier anders over denkt.

 

De kans op naheffing is klein omdat meerdere landen gevolg hebben gegeven aan de oproep van de Europese commissie om thuiswerkdagen vanwege coronamaatregelen buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van de sociale zekerheid.  Bij ons is bekend dat in ieder geval Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Finland, Zweden en Luxemburg ook deze werkwijze volgen. Wij sluiten niet uit dat er nog meer lidstaten zijn die op deze wijze werken.

 

 

Lees hier EU factsheet  EU grensarbeider en covid-19

 

Datum laatste wijziging: 22/06/2021