Geen boete als kennismigrant niet voldoet aan salariscriterium vanwege werktijdverkorting

 

Die werkgevers die nog in aanmerking komen voor de, inmiddels vervallen, regeling werktijdverkorting  zullen tijdelijk door de Inspectie SZW niet beboet worden als zij tijdens de coronacrisis kennismigranten tewerkstellen die als gevolg van de werktijdverkorting niet meer aan de salarisvereisten voldoen.

 

Met de kennismigrantenregeling kunnen derdelanders arbeid in Nederland verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning. De minimale hoogte van het salaris is een voorwaarde om in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning te mogen werken. Bij loondaling in verband met werktijdverkorting ontstaat de situatie dat niet meer aan de loonvereisten wordt voldaan en de werkgever beboet kan worden voor illegale tewerkstelling. 

 

Gelet op de bijzondere omstandigheden is besloten om tijdelijk geen boetes op te leggen als deze situatie zich voordoet.

 

Toepassing van de werktijdverkorting moet gemeld worden bij de IND.

 

Inmiddels is de werktijdverkorting vervangen door de nieuwe regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hier speelt dit probleem niet.

 

Dit heeft de minister van sociale zaken en werkgelegenheid in een brief van 22 april aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/04/22/kamerbrief-wgo

 

Datum laatste wijziging: 28/04/2020