Belastingverdrag Nederland Duitsland: uitzondering overheidsartikel werken in Duitsland door inwoner met Duitse nationaliteit geldt alleen voor personeel ambassades/consulaten

 

 

De staatssecretaris van Financiën heeft in de schriftelijke beantwoording van Kamervragen over fiscale maatregelen in verband met corona op 15 juni 2020 aangegeven dat de uitzondering  “thuiswerken met nationaliteit van het woonland”, zoals genoemd in het overheidsartikel van het belastingverdrag Nederland Duitsland, alleen toegepast mag worden bij personeel in het kader van diplomatiek verkeer.  

 

Dit betekent dat een inwoner van Duitsland met de Duitse nationaliteit die voor een Nederlandse openbare universiteit thuiswerkt nooit onder deze uitzondering kan vallen. Nederland is in deze situaties exclusief heffingsbevoegd. 

 

Hoewel de staatssecretaris zich strikt gezien alleen over het belastingverdrag Nederland Duitsland heeft uitgesproken, hebben we van de Belastingdienst begrepen dat Nederland deze verdragsinterpretatie bij alle verdragen zal toepassen.

 

Dit standpunt wijkt af van het eerder ingenomen standpunt van de Belastingdienst en betekent dus een wijziging in de verdragsinterpretatie die ook na afloop van de coronamaatregelen zal gelden. 

 

Eerder was al aangegeven dat de andere uitzondering die in het overheidsartikel wordt genoemd (om persoonlijke redenen inwoner van Duitsland) niet aan de orde is als het Nederlanders betreft die een aantal kalenderdagen in Duitsland voor een Nederlandse overheidsinstelling thuiswerken (zie Sofie nieuwsbrief oktober 2019).

 

Lees verder: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/15/beantwoording-kamervragen-schriftelijk-overleg-over-de-fiscale-maatregelen-ivm-coronavirus

Datum laatste wijziging: 17/06/2020