Aanvraagprocedure BSN vanuit het buitenland

 

BSN schriftelijk aanvragen (vervolg)

 

Een werknemer kan schriftelijk een BSN aanvragen als het in redelijkheid niet mogelijk is om in Nederland naar een gemeenteloket te gaan. Door de coronamaatregelen is dit momenteel het geval.

 

De Belastingdienst heeft onlangs nieuwe informatie bekend gemaakt via het Forum Salaris (is een door de Belastingdienst gefaciliteerde online ontmoetingsplek voor salarisadministrateurs).

 

De procedure zoals door de Belastingdienst beschreven:

 

Hoe schriftelijk aanvragen?

Een buitenlandse werknemer vraagt schriftelijk een BSN aan door een brief te sturen naar de Belastingdienst.

 

In de brief met de aanvraag van het BSN vermeldt de werknemer de volgende gegevens:

  • Reden waarom de werknemer het BSN nodig heeft (bijvoorbeeld voor werk in Nederland).
  • Adresgegevens van de werknemer in het buitenland.
  • Telefoonnummer of e-mailadres waarop de Belastingdienst de werknemer kan bereiken.
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • Woonplaatsverklaring van het woonland (via de gemeente waar de werknemer woont) in het Nederlands, Duits of Engels. Als het krijgen van een woonplaatsverklaring een probleem is, accepteert de Belastingdienst ook een kopie van een recente afrekening gas, water en licht of een ander document (of documenten) waaruit de woonplaats blijkt
  • Gebruik het (voor een andere situatie gemaakte) formulier Verzoek burgerservicenummer voor toeslagpartner (buitenland). Vul daarbij de naam en adres van de werknemer in die overeenkomen met het adres in de brief. Informatie over partners of andere personen zijn niet relevant.

    https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_burgerservicenummer_voor_toeslagpartner_buitenland

     

Let op!

De woonplaatsverklaring of het andere document mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

Adres

De werknemer stuurt de brief naar:

Belastingdienst Postbus 2892 6401 DJ Heerlen The Netherlands

 

Lees hier het bericht van van de Belastingdienst op het Forum Salaris:

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_pulse_buitenlandse-2Dwerknemer-2Dkan-2Dbsn-2Dschriftelijk-2Daanvragen-2Dforum-2Dsalaris&d=DwIFAg&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=j0PEqy5ylB5PKKVKQIVHzbAbeWjL9Gp_QgBEaZiYx3w&m=I3eF13NXgNSzBv75VU5DnehOYhM8zCrXaDQgsImzXtQ&s=DAernzVAeUpmkkjzhQ6oHtW9iP0gFDcCt7Dc24L7jNk&e=

 

Datum laatste wijziging: 02/07/2020