Aanbieder (particuliere) ziektekostenverzekering bij starten met werken buiten EU, EER, Zwitserland

 

We krijgen veel vragen over de ziektekostenverzekering van de buitenlandse werknemers die niet naar Nederland kunnen komen vanwege de coronamaatregelen en starten met de tewerkstelling vanuit het buitenland.

 

Eerder hebben we jullie bericht over het besluit van de SVB om Nederlands verzekeringsrecht toe te wijzen aan nieuwe werknemers uit de EU, EER of Zwitserland die vanwege de maatregelen niet naar Nederland kunnen komen. Deze maatregel geldt echter niet voor werknemers die momenteel wonen en werken vanuit een land buiten de EU, EER of Zwitserland. Kijk op de site https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/corvid19/thuiswerken voor de actuele oplossing die de SVB biedt voor buitenlandse medewerkers binnen EU, EER en Zwitserland. 

 

Tussen wal en schip

Juist bij de ziektekostenverzekering is het in deze tijd extra belangrijk te voorkomen dat een groep werknemers tussen wal en schip valt. Eerder hebben we jullie al geïnformeerd over het aanbod van AON van een speciaal verzekeringspakket voor deze doelgroep. Normaal gesproken vallen deze lokaal aangeworven en tewerkgestelden niet onder de acceptatievoorwaarden, immers deze werknemers zouden lokaal verzekerd moeten worden.

 

Een andere aanbieder in de markt die specifiek voor deze doelgroep een pakket aanbiedt is Heilbronn.

 

De MasterPlan+ dekking


Deze verzekering is voor werknemers die in het thuisland niet (meer) verzekerd zijn. Is de werknemer nog wel verzekerd? Dan kan de MasterPlan+ dekking aangevraagd worden vanaf de dag van vertrek.

 

  • Deze verzekering loopt tot aan het moment dat de werknemer in Nederland is én recht heeft op de Basiszorgverzekering. Op dat moment wordt de werknemer overgezet in de Nederlandse Basiszorgverzekering.
  • Is inclusief reisverzekering.
  • De werknemer is ook verzekerd voor Corona.

Het volledige dekkingsoverzicht vind je hier: dekkingsoverzicht Masterplan plus

 

Meer informatie vind je op de website van Heilbron / Insuretostudy 

Datum laatste wijziging: 29/04/2020